Chuyên mục: Đồ chơi công nghệ

Cách dùng Google Home / Assistant để điều khiển quạt máy của bạn bằng cục Broadlink

Đồ chơi công nghệ

Cách dùng Google Home / Assistant để điều khiển quạt máy của bạn bằng cục Broadlink Khi dùng cục Broadlink RM Mini 3 hoặc bản Pro, mặc định nó đã có thể liên kết các thiết bị bạn đã add với Google Home và Google Assistant để bạn có thể điều khiển bằng giọng nói. Tuy nhiên Broadlink chỉ hỗ trợ ….  Read More