Phải chăng nên hủy bỏ Điều 292 BLHS 2015.

Phải chăng nên hủy bỏ Điều 292 BLHS 2015.

Phải  chăng nên hủy bỏ Điều 292 BLHS 2015.

Hiện nay kinh doanh trên mạng đang là một hướng phát triển có tiềm năng và ngày càng có nhiều người tham gia. Vì vậy, pháp luật cần có cơ chế thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển lĩnh vực kinh doanh này. Trên cơ sở đó nên có một văn bản Pháp Luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh này, để hoạt động kinh doanh theo hướng mới được phát triển rộng rãi, được bảo vệ, thay vì cá nhân kinh doanh trên mạng phải gánh chịu trách nhiệm Hình Sự được quy định tại Điều 292 BLHS 2015. Thứ Ba, 23/08/2016 | 14:46 GMT+7

Thứ nhất: theo quy định tại khoản 1 Điều 292.

” Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:

 1. a) Kinh doanh vàng trên tài khoản;
 2. b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 3. c) Kinh doanh đa cấp;
 4. d) Trung gian thanh toán;

đ) Trò chơi điện tử trên mạng;

 1. e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật.”

Vấn đề quy định trên đặt các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT mà còn đặt mọi doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện vào nguy cơ bị hình sự hoá, gây tác động cản trở hoạt động đổi mới sáng tạo, kìm hãm hoạt động khởi nghiệp công nghệ, và cộng đồng xã hội trong việc xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia khởi nghiệp; ảnh hưởng xấu đến hình ảnh môi trường kinh doanh và thu hút đầu tư của Việt Nam đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ CNTT; làm suy giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế so với các quốc gia khác trong khu vực

Thứ 2: Việc Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông là nhằm góp phần tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh trên mạng, bảo vệ những người làm ăn chân chính, đúng pháp luật, xử lý nghiêm những người cố tình vi phạm pháp luật và thu lời bất chính lớn từ việc vi phạm ,nhưng nhìn bối cảnh nền Kinh tế Việt Nam cần thúc đẩy hoạt động, mở rộng ngành nghề kinh doanh góp phần thu hẹp không gian. Một môi trường mua bán qua mạng tiện ích và hiện đại, quy định của Điều 292 của Bộ Luật hình sự năm 2015 có phạm vi tương đối rộng và các từ ngữ sử dụng trong điều luật chưa thật sự phù hợp với các quy định liên quan của pháp luật chuyên ngành. “kinh doanh trái phép trên mạng”. Như vậy là không phù hợp. Hơn nữa, trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện có đến 267 ngành nghề nhưng Điều 292 chỉ quy định xử lý hình sự đối với một số ngành nghề trong số đó.

Thêm vào đó, cũng những lĩnh vực kinh doanh nêu tại Điều 292 nếu thực hiện qua mạng thì bị xử lý hình sự còn nếu không thực hiện qua mạng thì không bị xử lý hình sự. Như vậy là có sự bất bình đẳng.

Nhìn chung, dự thảo sửa đổi điều 292 Bộ Luật hình sự năm 2015 có một chút thay đổi cơ bản so với trước. Đó là:

 1. Sửa từ “không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép” thành “chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật”.
 2. Chỉ xử lý khi thu lợi bất chính, bỏ xử lý khi có doanh thu.
 3. Nâng mức thu lợi bất chính lên 100 triệu đồng, thay vì 50 triệu đồng như quy định trước đó.

Cụ thể dự thảo đưa ra các điểm cấu thành cơ bản của tội kinh doanh trái phép trên mạng máy tính như sau:

“Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà chưa được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:

 1. a) Kinh doanh vàng miếng trên tài khoản;
 2. b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 3. c) Kinh doanh đa cấp;
 4. d) Trung gian thanh toán;

đ) Trò chơi điện tử trên mạng;

Trước đó, cộng đồng start up (khởi nghiệp) trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ trên mạng máy tính, viễn thông đã hết sức lo ngại khi Bộ Luật hình sự năm 2015 quy định về tội kinh doanh trái phép trên mạng máy tính, viễn thông.

Bởi thế ngay từ khi Điều Luật 292 có giá trị mặt pháp lý, với quy định này thì giới start up Việt có thể bị vướng tội hình sự bất cứ lúc nào nếu cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Bởi thực tế hiện nay, có rất nhiều trang bán hàng hoặc người dùng tự ý bán hàng online qua mạng facebook, các diễn đàn mạng tự phát và không có giấy phép đăng ký kinh doanh.  Và việc đang ký và được cấp giấy phép cho hoạt động này hiện tại Việt Nam chưa có quy định cụ thể. Liệu vấn đề này sẽ phát sinh dẫn đến hệ lý như thế nào cho những đối tượng trên, trên cơ sở đó việc cấp giấy phép đang ký hoạt động có được dễ dàng hơn hay không?

Điều chú ý tại Điểm e khoản 1 Điều 292 BLHS 2015 nêu rõ: “e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật.”. Dịch vụ khác ở đây được hiểu như thế nào thì hiện nay do BLHS mới chưa có hiệu lực và chưa có văn bản hướng dẫn thi hành nên rất khó xác định được việc bán hàng online trên facebook có bị xử phạt ở điều khoản này hay không trừ khi Quốc hội có văn bản hướng dẫn thi hành cho điểm e nói trên.

Cũng có thể trong tương lai, nếu có văn bản hướng dẫn cụ thể mà trong đó có hạng mục bán hàng online thì việc bán hàng trên facebook… có thể xem xét bị xử lý hình sự. Còn hiện nay, thì vẫn không bị xem xét hình sự.

Như vậy, việc xây dựng Điều luật, hoặc Một văn bản phải xuất phát thực tiễn, cũng như xu hướng thời đại. để khuyến khích mở rộng ngàng nghề kinh doanh, hướng kinh doanh mới cho tất cả mọi người, điều ấy sẽ được pháp luật bảo vệ và đi cùng với thời đại.

Điều 292. Tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông

 1. Người nào cung cấp một trong các dịch vụ sau đây trên mạng máy tính, mạng viễn thông không có giấy phép hoặc không đúng nội dung được cấp phép, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 500.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm:
 2. a) Kinh doanh vàng trên tài khoản;
 3. b) Sàn giao dịch thương mại điện tử;
 4. c) Kinh doanh đa cấp;
 5. d) Trung gian thanh toán;

đ) Trò chơi điện tử trên mạng;

 1. e) Các loại dịch vụ khác trên mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định của pháp luật.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
 3. a) Có tổ chức;
 4. b) Phạm tội 02 lần trở lên;
 5. c) Có tính chất chuyên nghiệp;
 6. d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc có doanh thu từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000 đồng.

 1. Phạm tội trong trường hợp thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên hoặc có doanh thu 5.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm.
 2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *